+91 8697169513
111/3, B.T. Road, Bonhoogly, Kolkata - 700 108
 • pcmm.principal@gmail.com

Mentor:Mentee

DEPARTMENT OF ENGLISH

ENGLISH HONOURS (2018-19, Semester – II)

 

Mentor: CHINMOY DEY

 1. AGNIPROBHA DAS
 2. SHYAMASHRI MALIK
 3. SOHINI DUTTA
 4. RAMIT PAL

 

Mentor: NANDITA BHAUMIK CHOWDHURY

 1. SUKANYA GUHA
 2. SUNAYANA MANNA
 3. SOURAV GUPTA

 

Mentor: CHANDRAMA BASU

 1. BASANTI CHAKRABORTY
 2. SHARMISTHA ROY
 3. AYNDRILA PAUL

 

Mentor: ARKA DE BARMAN

 1. SUPRADIP MAJUMDER
 2. SUMIT KUMAR DAS
 3. PRIYANKAR DEB

 

Mentor: ISHA BISWAS

 1. JAITA DAS GHOSH
 2. SHREYA DAS

 

Mentor: ANKANA DAS

 1. SHRESTHA MITRA
 2. JENIYA DAS

 

 

 

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

GEOGRAPHY HONOURS (2018-19, Semester – II)

 

Mentor: DR ALPANA RAY

 1. VICKY PRASAD
 2. MOUMITA KARMAKAR
 3. ESHANI PAL
 4. NABANITA HALDER
 5. BAISHAKHI SAMANTA

 

Mentor: DR REKHA BISWAS

 1. AKASH BANERJEE
 2. JYOTI MANNA
 3. SHARMISTHA BHANDARI
 4. SWATHI GHOSH
 5. SANJAY PRASAD

 

Mentor: SUDESHNA CHOWDHURY

 

 1. PRIYA SOME
 2. SHUBHANKAR RANA
 3. SUSNATA BHATTACHARJEE